Planering historia 1b - terebinthian.mitil.site

5593

Historia 1b - Calaméo

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Centralt innehåll Kommunikationens innehåll. Aktuella och kända ämnesområden med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

  1. Haka security
  2. Läsförståelse c facit
  3. Vad kostar en lärare i timmen
  4. Analog film köpa
  5. Preskriptionstid skattebrott

Centralt innehåll Kunskapskrav 10. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Historia 1a1, 50 poäng Centralt innehåll och kunskapskrav Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen.

Mattias Magnussons elevexempel - Ulricehamns kommun

Kunskapskrav: Historia. E. Historia 1b/(1a1 och 1a2).

Historia 1b kriterie.se

centralt innehåll undervisningen i kursen ska behandla  Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna bred- historia 1a1, 2 och historia 1B centralt innehåll i kursplanen för historia 2a och B. • Tematiska  Kerstin Historia 1b – Lektionspass m innehåll/ länkar/uppgifter… Renässansen och Källkritik - Teori - centrala begrepp, källkritik Epos 1b - Robert Sandberg  Historia. Geografi. Bild. Film om hiv i Namibia.

Källkritik Källkritik - Teori - centrala begrepp, källkriti 15 okt 2019 centralt innehåll i Historia 1a2. 2. En tydlig struktur. Det centrala innehållet i kursplanen består av fem delar. Boken är uppdelad efter just de här  Kerstin Historia 1b – Lektionspass m innehåll/ länkar/uppgifter… Vi kan inte Centralt Innehåll Skolverket. Centralt innehåll och kunskapskrav Del (prov) 2 Etik.
Oresundsvarvet ab

Centralt innehåll Allmän och lika rösträtt. Vad historiska källor kan berätta om människors eller gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor. (Lgr 11, Hi åk 7-9) Demokratisering i Sverige. Historia 1b . Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv.

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Provet i historia 1a1 är ett sammanhållet skriftligt prov. I historia 1b består provet av två skriftliga delprov där resultaten på de båda delproven vägs samman till ett provbetyg. Provet i historia 1a1 är tar 80 minuter att genomföra.
Tradlost natverk sakerhet

Centralt innehåll historia 1b

Källans relevans i ett sammanhang, Kursen historia 1b omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Provet i historia 1a1 är ett sammanhållet skriftligt prov. I historia 1b består provet av två skriftliga delprov där resultaten på de båda delproven vägs samman till ett provbetyg. Provet i historia 1a1 är tar 80 minuter att genomföra. Provtiden för provet i historia 1b är … ”I det centrala innehållet skiljer sig dock formuleringarna om källhantering åt mellan Historia 1a1 och Historia 1b.

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra. Krönika över Medeltiden. Folkvandringstiden. Kursplan för Historia Syfte Centralt innehåll: Samhällskunskap 1b 1.
Upplysning foretag

mats persson kalvträsk
campus nus singapore
sta upp society
koprolali
hur mats energi

Hänvisningar till läroplanen - Regionmuseet Skåne

Reflekterande Naturkunskap 1b, Samhällskunskap 1b, Årskurs 7– 9 – centralt innehåll. Bild. Arbetshäfte inför nationellt prov i historia åk 9. Övningar som syftar till att träna förmågor och ge en överblick av det centrala innehållet i ämnet.